Решения Думы НТГО 2019

РД № 152 от 29.01.2019 Устав.doc

РД № 153 от 29.01.2019.doc

РД № 155 от 29.01.2019.rar

РД № 156 от 29.01.2019.rar

РД № 157 от 29.01.2019.doc

РД № 158 от 29.01.2019.doc

РД № 159 от 29.01.2019.doc

РД № 154 от 29.01.2019.rar

РД № 160 от 14.02.2019.doc

РД № 161 от 14.02.2019.doc

РД № 162 от 14.02.2019.rar

РД № 163 от 01.03.2019.rar

РД № 165 от 21.03.2019.doc

РД № 166 от 21.03.2019.rar

РД № 167 от 21.03.2019.doc

РД № 168 от 21.03.2019.doc

РД № 169 от 21.03.2019.docx

РД № 170 от 21.03.2019.doc

РД № 171 от 04.04.2019.rar

РД № 173 от 04.04.2019.doc

РД № 172 от 04.04.2019 Генеральный план_испр.docx

РД № 164 от 21.03.2019 Устав.doc

РД № 174 от 25.04.2019.rar

РД № 175 от 25.04.2019.rar

РД № 176 от 25.04.2019.doc

РД № 177 от 25.04.2019.doc

РД № 180 от 25.04.2019.doc

РД № 181 от 25.04.2019.doc

РД № 182 от 25.04.2019.doc

РД № 179 от 25.04.2019.docx

РД № 190 от 30.05.2019.docx

РД № 189 от 30.05.2019.rar

РД № 188 от 30.05.2019.doc

РД № 187 от 30.05.2019.docx

РД № 186 от 30.05.2019.docx

РД № 184 от 30.05.2019.rar

РД № 183 от 30.05.2019.doc

РД № 185 от 30.05.2019.doc

РД № 191 от 27.06.2019.zip

РД № 192 от 27.06.2019.zip

РД № 193 от 27.06.2019.zip

РД № 194 от 27.06.2019.doc

РД № 195 от 27.06.2019.doc

РД № 196 от 27.06.2019.doc

РД № 197 от 27.06.2019.doc

РД № 198 от 27.06.2019.docx

РД № 199 от 27.06.2019.docx

РД № 200 от 27.06.2019.doc

РД № 201 от 27.06.2019.doc

РД № 202 от 01.08.2019.zip

РД № 203 от 01.08.2019.doc

РД № 204 от 01.08.2019.doc

РД № 205 от 01.08.2019.doc

РД № 206 от 01.08.2019.doc

РД № 207 от 01.08.2019.doc

РД № 208 от 01.08.2019.zip

РД № 209 от 30.08.2019.doc

РД № 210 от 30.08.2019.doc

РД № 211 от 30.08.2019.zip

РД № 212 от 30.08.2019.doc

РД № 213 от 30.08.2019.doc

РД № 214 от 30.08.2019.doc

РД № 216 от 26.09.2019.doc

РД № 217 от 26.09.2019.doc

РД № 218 от 26.09.2019.doc

РД № 219 от 26.09.2019.doc

РД № 220 от 26.09.2019.docx

РД № 221 от 26.09.2019.doc

РД № 215 от 26.09.2019.zip

РД № 178 от 25.04.2019.zip

РД № 222 от 31.10.2019.zip

РД № 223 от 31.10.2019.doc

РД № 224 от 31.10.2019.doc

РД № 225 от 31.10.2019.doc

РД № 227от 31.10.2019.docx

РД № 228 от 31.10.2019.doc

РД №229 от 31.10.2019.doc

РД № 226 от 31.10.2019.doc

РД № 230 от 22.11.19.zip

РД № 231 от 22.11.19.doc

РД № 232 от 22.11.2019.docx

РД № 233 от 22.11.2019.doc

РД № 234 от 22.11.2019.doc

РД № 235 от 22..11.2019.doc

РД № 236 от 22.11.2019.doc

РД № 237 от 22.11.2019.doc

РД № 238 от 22.11.2019.doc

РД № 239 от 22.11.2019.doc

РД № 240 от 22.11.2019.doc

РД № 241 от 22.11.2019.doc

РД № 242 от 25.11.19.zip

РД № 243 от 05.12.2019 1 чтение.doc

РД № 244 от 19.12.2019.zip

РД № 245 от 19.12.2019.zip

РД № 247 от 19.12.2019.doc

РД № 248 от 19.12.2019.doc

РД № 249 от 19.12.2019.doc

РД № 250 от 19.12.2019.doc

РД № 251 от 19.12.2019.doc

РД № 252 от 19.12.2019.doc

РД № 254 от 19.12.2019.doc

РД № 255 от 19.12.2019.doc

РД № 253 от 19.12.2019.doc

РД № 246 от 19.12.2019.zip